Zmiany organizacyjne w PAA

Szanowni Państwo!
Obecnie żegnam się osobiście z adresem: paa@eventy.polaligner.org, gdyż przekazuję go Pani Marzenie Kałakuckiej.
Pani Kałakucka zgodziła się pomóc nam w pracy organizacyjnej.