Regulamin sklepu internetowego

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Sklep internetowy, działający pod adresem https://eventy.polaligner.org/ prowadzony jest przez POLSKA AKADEMIA ALIGNEROWA 53-670 Wrocław ul. Braniborska 18 NIP: 894 315 1521 KRS: 00 00 82 92 03
 2.  ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
  a) Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://eventy.polaligner.org/ służy do dokonywania zakupów produktów – szkoleń stacjonarnych i online, prezentowanych na stronie sklepu (zakładka szkolenia) za pośrednictwem Internetu.
  b) Warunkiem dokonana zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia. Możliwe jest również zwolnienie z opłaty pod warunkiem wpisania odpowiedniego kodu rabatowego.
  c) Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową.
  d) Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów(…)”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
  e) Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku.    f) Firma zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
  g) Firma prowadząca sklep internetowy, na życzenie klienta, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
  h) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że ilość zgłoszeń na wydarzenie nie przekroczy 500 osób. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Zamawiający jest o tym informowany ).                                                                                                                        i) W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny, https://eventy.polaligner.org/ pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

 3.  ZWROTY ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW
  • a) Zamawiający może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu, jednak nie później niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem online, składając stosowne oświadczenie na piśmie . Formularz zwrotu dostępny jest poniżej.
  • b) Zamawiający może dokonać reklamacji zakupionego produktu, jeśli jego jakość nie spełniała odpowiednich norm, tzn. jeśli jakość dźwięku i obrazu uniemożliwiła zrozumiały odbiór oraz jeśli tematyka wykładu nie była zgodna z jego zapowiedzią. Reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni od daty wydarzenia.
  • c) Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu reklamacji zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny zakupionego produktu nastąpi niezwłocznie poprzez wykonanie przelewu przez Polską Akademię Alignerową NIP: 894 315 1521 KRS: 00 00 82 92 03 na wskazane przez Zamawiającego konto.

LINK DO FORMULARZA ZWROTÓW

 1. OCHRONA DANYCH – RODO
  Uprzejmie informujemy, iż POLSKA AKADEMIA ALIGNEROWA 53-670 Wrocław ul. Braniborska 18 NIP: 894 315 1521 KRS: 00 00 82 92 03.

przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

– Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres dostarczenia przesyłki i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) – niezbędne do obsługi sprzedaży wysyłkowej.

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup),

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: POLSKA AKADEMIA ALIGNEROWA 53-670 Wrocław ul. Braniborska 18 NIP: 894 315 1521 KRS: 00 00 82 92 03
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: POLSKA AKADEMIA ALIGNEROWA 53-670 Wrocław ul. Braniborska 18 NIP: 894 315 1521 KRS: 00 00 82 92 03
 3. b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora zmiany Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
paa@polaligner.org

Informujemy również, że:
e) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator Danych Osobowych

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Firma Wróbel Studio Przemysław Wróbel zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
4. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

b) W przypadkach nie objętych regulaminem zastosowanie ma kodeks cywilny.